Mitkä ovat CLP-säännökset sähkösavukkeista ja kosketusvaroitustarroista?

2023-04-30

Sähkösavukkeet ja CLP-merkinnät:

E-savukkeita ja e-nesteitä säännellään useilla eri säädöksillä, jotka kattavat niiden pakkaamisen, käytön ja hävittämisen, mutta niiden luokitus riippuu niiden sisältämän nikotiinipitoisuuden määrästä. CLP-säädösten mukaan E-nesteseokset, jotka sisältävät yli 1.67 % nikotiinista on luokiteltu "myrkyllisiksi"; välillä 0.25% ja 1.66% ne ovat haitallisia; ja alle 0.25% niitä ei ole luokiteltu ollenkaan.

Euroopan unioni (EU) loi sähkösavukkeita koskevan sääntelykehyksen osana laajempaa tupakkatuotedirektiivin (TPD) tarkistusta, joka säätelee tupakkatuotteita EU:ssa. Tämä tuli voimaan toukokuussa 2016. TPD:n mukaan sähkösavukkeita saa saattaa markkinoille edellyttäen, että nokotiiniannos on alle 20 mg/ml. Jos annos ylittää tämän, ne on myytävä lääketieteellisen lisenssin alaisena ja ne on myytävä käsikauppalääkkeenä, kuten nicotie-kumina ja -laastarina.

· Pakolliset kuluttajatiedot käytöstä/säilytyksestä; riippuvuus/toksisuus; ainesosat; nikotiinipitoisuus ja annostelu annosta kohti; ja terveysvaroitukset, mukaan lukien nikotiinipitoisuutta koskevat varoitukset, jotka kattavat 30 % pakkauksen etu- ja takaosasta

· Säännöt, jotka edellyttävät sähkösavukkeiden annostelevan nikotiiniannoksia tasaisin väliajoin

· Turvatoimenpiteet, kuten lapsiturvalliset kiinnikkeet ja velvoite, jonka mukaan muut ainesosat kuin nikotiini eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle

TPD:n mukaan e-savukkeilla/nesteillä on myös 10 ml e-savukkeen täyttöpakkausten kokorajoitus ja 2 ml patruunoiden ja säiliöiden kokorajoitus.


Nikotiinivalmisteiden CLP-merkinnöissä on oltava:

· Tuotetunnisteet – tämä voi sisältää tuotteen kauppanimiä tai muita nimityksiä sekä nikotiinin EY-numeron (EC 200-193-3)

· Oikeat vaara- ja turvalausekkeet

· "Myrkyllinen" varoitusmerkki

· Signaalisana (joko âvaroitusâ tai vaaraâ)

· Toimittajan nimi, täydellinen osoite ja puhelinnumero (lankapuhelin, ei matkapuhelin).

· Yleisön saataville asetetun aineen tai seoksen nimellismäärä pakkauksessa (ellei tätä ole mainittu muualla pakkauksessa)

· Valmisteen vaarallisten aineosien tunnistus. Nikotiinipitoisuuden taso tilavuusprosentteina on ilmoitettava selvästi

· Etiketissä on myös oltava eränumerot, viimeiset käyttöpäivät ja sisällön nimellistilavuus (5ml/10ml jne.)

Varoitusetiketin suunnittelun on varmistettava, että varoitusmerkki sekä vaara- ja turvalausekkeet erottuvat selvästi ja ovat helposti luettavia. Varoitukset on luettava vaakatasossa, kun pakkaus on asetettu alas normaalisti.

Sähkösavukkeet ja kosketusvaroitustarrat:

Koska nikotiini on luokiteltu myrkylliseksi aineeksi, sähkötupakkatuotteissa on oltava lapsiturvalliset pakkaukset ja niissä on oltava tuntoon perustuvat varoitustarrat, jotka varoittavat sokeita ja heikkonäköisiä, että he käsittelevät vaarallista tuotetta.

Kosketusvaroitusmerkinnät on kiinnitettävä kaikkiin tuotteisiin, jotka on luokiteltu myrkyllisiksi, erittäin myrkyllisiksi, syövyttäviksi, haitallisiksi, erittäin helposti syttyviksi ja helposti syttyviksi luokiteltuihin tuotteisiin sekä joihinkin haitallisiksi, myrkyllisiksi tai syövyttäviksi luokiteltuihin aerosoleihin.

Tuntevat varoitustarrat on valmistettava standardin EN ISO 11683 mukaisesti, joka sisältää tarran yksityiskohtaiset tiedot, jotka voivat olla joko:

· Korotettu tasasivuinen kolmio kehyksessä, jonka pituus on 16–20 mm ja paksuus 1,5–1,9 mm. (kolmion kulmien tulee olla mahdollisimman teräviä ja kolmion on oltava 0,25–0,5 mm etiketin pinnan yläpuolella)

· Pienempi kohotettu tasasivuinen kolmio kehyksessä, pituus 8–10 mm ja paksuus 0,8–1,2 mm

· Erittäin pieni yhtenäinen kolmio, jonka sivujen pituus on 3–4 mm

· 3 katkaistun kartion muotoista pistettä tasaisin välein. Pisteen halkaisijan on oltava välillä 1,8 - 2,2 mm ja korkeuden välillä 0,25 - 0,5 mm. Pisteiden on oltava 3–9 mm:n etäisyydellä toisistaan ​​(keskeltä keskustaan)

Kosketusvaroitusta ei saa sijoittaa pinnoille, jotka irrotetaan normaalin käytön aikana, niitä ei vaadita ulkopakkauksiin, kuten lasipulloja suojaaviin pahvilaatikoihin.

Niitä ei saa asettaa lähelle muita kohokuvioita, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta.

Jos pakkauksessa on pohja, tuntovaroitus on sijoitettava pystysuoralle käsittelypinnalle lähellä reunaa ja kolmion kärjen on oltava 50 mm:n sisällä pakkauksen pohjasta (tai mahdollisimman lähelle kantta, jos ei pohjaa).

Jos pakkauksessa ei ole pohjaa (kuten putkia tai patruunoita), kosketusvaroitus on sijoitettava olkapäähän putken suuttimen ympärille. Aerosoleissa kosketusvaroitus on sijoitettava kohtaan, jossa sormi asetetaan suihkeen käyttöä varten.

Jos varoitus asetetaan muovipakkaukseen, jossa on täysi aukko, sen tulee olla käsittelypinnalla mahdollisimman lähellä aukkoa.

Tunteella näkyvän varoituksen on pysyttävä kosketuksessa koko tuotteen odotetun käyttöiän ajan.

Kaikki sähkötupakkatuotteet, joita ei ole merkitty oikein tai joissa ei ole kosketusvaroitusetikettiä, voidaan takavarikoida CLP-asetusten rikkomisen vuoksi.