Euroopan komissio perii sähkötupakkaveron EU-maissa

2022-12-05

Uutinen oli ensimmäinenraportoi Financial Times,perustuu Euroopan komission (EY) raporttiluonnoksen sisältöön. Lehti kertoi, että jos ehdotettu verojärjestelmä hyväksyttäisiin, EU:n savukkeiden vähimmäisvero kaksinkertaistuisi 1,80 eurosta 3,60 euroon per pakkaus ja EU asettaisi lämmitetyille tupakkatuotteille vähintään 55 prosentin tukkuveron. .

Ehdotetusta vape-verosta ei ollut merkittäviä yksityiskohtia. Lehti kertoi, että vaping-tuotteita verotetaan nikotiinin vahvuuden perusteella, "vahvempien" tuotteiden tukkuvero on 40 prosenttia ja "vähemmän vahvuista" 20 prosentin verolla. Siinä ei selitetty, mitä "vahvempi" tarkoittaa, ja ehdotus on erityisen hämmentävä, koska EU rajoittaa höyryjen nikotiinin vahvuuden 2 prosenttiin (20 mg/ml).

EU:n ehdotuksen lopulliset yksityiskohdat julkistetaan joulukuussa. Jotta maksu voidaan ottaa käyttöön, sen on ensin hyväksyttävä kaikki EU-maat. toisin kuinTupakkatuotedirektiivi (TPD), joka asettaa yhdenmukaistetut standardit EU:ssa myytäville höyrystyksille ja tupakkatuotteille, Euroopan parlamentin enemmistö ei hyväksy TED:tä laiksi. Sen sijaan se voidaan hyväksyä vain EU:n neuvoston yksimielisellä hyväksynnällä, elimellä, johon kuuluu ministeri jokaisesta jäsenvaltiosta.

Ttässä on tapoja, joilla tällainen verojärjestelmä voi hajota neuvoston neuvottelujen aikana – varsinkin jos yksi suuri ja vaikutusvaltainen maa (esimerkiksi Ranska) vastustaisi vapaveroa. Mutta minkä tahansa maan oppositio voi suistaa verosuunnitelman.

Mikä tahansa määrätty vape-vero olisi lattia, ei katto. Toisin sanoen yksittäiset EU:n jäsenvaltiot voisivat vapaasti määrätä korkeamman veron, mutta ei alhaisempaa. Yli puolella EU:n 27 jäsenvaltiosta on tällä hetkellä jonkinlainen vape-vero on the books. The largest and richest EU member, Germany, is also the most recent to hyväksyä höyrystystuotteita koskeva vero. Sen 0,16 ¬millilitravero (joka nousee asteittain 0,32:een vuonna 2026) tuli voimaan heinäkuussa 2022.

ruotsalainen sanomalehtiAsiasta kertoi Aftonbladet that the European Commission also proposed a minimum tax on Swedish snus, the pasteurized oral tobacco credited with nearly eliminating regular smoking by Swedish men. The report created a brief outcry in Sweden before the EC kiisti aikovansa pakottaa Ruotsin verottamaan nuuskaa,joka on laitonta kaikissa EU-maissa paitsi Ruotsissa.