Mikä on UFI (Unique Formula Identifier)?

2022-10-30

16-numeroinen aakkosnumeerinen UFI-koodi on oltava varoitustarrassa tai selvästi luettavissa sen välittömässä läheisyydessä. Koodi voidaan painaa suoraan seoksen pakkaukseen tai kiinnittää erilliseen etikettiin edellyttäen, että varoitusetiketin käyttöä koskevia yleisiä sääntöjä, mukaan lukien selkeys ja kestävyys, noudatetaan.

Myrkytyskeskuksen ilmoituksen kirjoittaja voi luoda UFI-koodin käyttämällä UFI Generator -verkkotyökalua ECHA:n (European Chemicals Agency) verkkosivustolla. UFI-koodi on ilmainen ja sen käyttö on tehty joustavaksi. Yritys voi esimerkiksi käyttää samaa UFI-koodia toimitusketjussa niin kauan kuin seoksen koostumus pysyy muuttumattomana, tai luoda useita UFI-koodeja samalle tuotteelle.

Vaarallisen seoksen ilmoittamisen määräaika riippuu tuotteen loppukäyttäjästä.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön myytävistä seoksista on tiedotettava ja UFI-koodi lisättävä varoitustarroihin 1.1.2021 alkaen.

Teolliseen käyttöön myytävistä seoksista on tiedotettava ja UFI-koodi sisällytettävä varoitustarroihin 1.1.2024 alkaen.

Jos yritys on tehnyt kansallisen kemikaali-ilmoituksen markkinoilla olevasta tuotteesta ennen edellä mainittuja hakemuspäiviä, on uusien tietovaatimusten mukaiselle ilmoittamiselle siirtymäaika 1.1.2025 asti.

Algol Chemicalsissa teemme myrkytyskeskuksen ilmoituksia siirtymäkauden aikana ja raportoimme toimitusketjun UFI-koodit sitä mukaa, kun ne tulevat saataville. UFI-koodit sisältyvät jo joihinkin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja -tarroihin.

Jos tarvitset lisätietoja yrityksesi tuotteiden vaatimuksista, ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HSEQ-osastomme asiantuntijoihin.